Taneční kurzy pro děti v sezóně 2024/25

Dance courses for kids in season 2024/25

Vítejte, rádi bychom vás pozvali na kurzy tance pro děti, které pro vás opět otevíráme v Dance Café. Tanec pro děti vyučujeme zase v pondělí a ve středu a to ve třech úrovních: 3-4 roky, 4-6 let a 6-10 let. Vyučujeme všeobecnou taneční průpravu pro předškoláky a školní děti.  Čekají na vás vynikající lektoři, spousta zábavy a přátelský kolektiv. Aktuální nabídku kurzů tance pro děti, informace a přihlášky naleznete níže. Těšíme se na vás!
Hallo newcomers! We would like to invite you to new courses for kids we are offering in different age levels (3-4yrs, 4-6yrs, 6-10yrs). Lessons takes place in Dance Café on Mondays and Wednesdays. We teach dance basics for preschoolers and school kids. You can book your course below. Looking forward meeting you!

TANEČKY PRO DĚTI 3-4 ROKY - PONDĚLÍ 15:00-15:50

(Eng ↓) TANEČKY PRO DĚTI 3-4 ROKY – Rozvoj základních tanečních a pohybových schopností a dovedností dětí (rytmika, muzikalita, držení těla týmová spolupráce atd.). Vyučujeme tanec formou hry na populární dětské písničky, které jsou jim blízké. Lekce probíhá v krátkých blocích, aby děti neztratily pozornost. Rodiče mohou být přítomni v sále během výuky. Nemáme ambice z takhle malých dětí ještě dělat tanečníky, rádi bychom aby se naučily se bavit pohybem. Kurz je semestrální (výuka neprobíhá o svátcích ani o prázdninách). Garantujeme 18 lekcí za semestr, první ukázková hodina je zdarma. Těší se na vás lektorka Anetka!

termín T3: pondělí 15:00-15:55 od 9. září 2024
rozsah kurzu: pololetí jedna lekce týdně (18x50min)
cena: 2790 Kč za dítě
lektor: Aneta Hauserová
adresa: Dance Café, Orlická 8, Praha 3 Vinohrady, 13000
PŘIHLÁSIT

DANCE FOR KIDS 3-4 YEARS – Development of children’s basic dance and movement abilities and skills (rhythm, musicality, posture, teamwork, etc.). We teach dance in the form of a game to popular children’s songs that are close to them. Short blocks with breaks. Parents can be in the ballroom during the lesson. We have no ambitions to create little dance professionals, but just help them to have fun and enjoy dancing. The course is semester long (we skip national holidays or vacations). We guarantee 18 lessons per semester, the first demo lesson is free. Lecturer Anetka is looking forward!

term T3: Monday 3:00-3:50pm from 9th Sept 2024
duration: semestral, one lesson a week (18x50min)

price: czk 2790 per kid
lecturer: Aneta Hauserova
address: Dance Café, Orlická 8, Praha 3 Vinohrady, 13000
REGISTER

TANEČKY PRO DĚTI 4-6 LET ZAČÁTEČNÍCI - PONDĚLÍ 16:00-16:50

(Eng ↓) TANEČKY PRO DĚTI 4-6 LET – Rozvoj základních tanečních a pohybových schopností a dovedností dětí (rytmika, muzikalita, držení těla týmová spolupráce atd.). Výuka tanec formou hry na populární písničky, které jsou dětem blízké. Děti by měly být schopné vydržet v sále samy bez rodičů (kteří si zatím v klidu mohou dát kafe a koláč vedle v naší kavárně). Kurz je semestrální (výuka neprobíhá o svátcích ani o prázdninách). Garantujeme 18 lekcí za semestr, první ukázková hodina je zdarma. Těší se na vás lektorka Anetka!

termín T1 začátečníci: pondělí 16:00-16:50 od 9. září 2024
rozsah kurzu:
pololetí jedna lekce týdně (18x50min)
cena: 2790 Kč za dítě
lektor: Aneta Hauserová
adresa: Dance Café, Orlická 8, Praha 3 Vinohrady, 13000
PŘIHLÁSIT

DANCE FOR KIDS 4-6 YEARS – Development of children’s basic dance and movement abilities and skills (rhythm, musicality, posture, teamwork, etc.). We teach dance in the form of a game to popular children’s songs that are close to them. Your child should be able to endure the lesson without the parents (who are welcome to have peaceful coffee & cake break next door in our cafeteria). The course is semester long (we skip national holidays or vacations). We guarantee 18 lessons per semester, the first demo lesson is free. Lecturer Anetka is looking forward!

term T1 for newcomers: Monday 4:00-4:50 pm from 9th Sept 2024  
duration: semestral, one lesson a week (18x50min)

price: czk 2790
lecturer: Aneta Hauserova
address: Dance Café, Orlická 8, Praha 3 Vinohrady, 13000
REGISTER

TANEC PRO DĚTI 6-10 LET - STŘEDA 15:00-15:50

(Eng ↓) TANEC PRO DĚTI 6-10 LET – Rozvoj základních tanečních a pohybových schopností a dovedností dětí (rytmika, muzikalita, držení těla, týmová spolupráce atd.) prostřednictvím vytváření krátkých choreografií na populární písničky a jejich procvičování v delších pásmech. Kurz je semestrální (výuka neprobíhá o svátcích ani o prázdninách). Garantujeme 18 lekcí za semestr, první ukázková hodina je zdarma. Těší se na vás lektorka Anetka!

termín T4: středa 15:00-15:50 od 11. září 2024
rozsah kurzu:
pololetí jedna lekce týdně (18x50min)
cena: 2790 Kč za dítě
lektor: Aneta Hauserová
adresa: Dance Café, Orlická 8, Praha 3 Vinohrady, 13000
PŘIHLÁSIT

DANCE FOR KIDS 6-10 YEARS – Development of children’s basic dance and movement abilities and skills (rhythm, musicality, posture, teamwork, etc.), creating short choreographies on popular songs, practicing and connecting into longer bands. The course is semester long (we skip national holidays or vacations). We guarantee 18 lessons per semester, the first demo lesson is free. Lecturer Anetka is looking forward!
 
term T1: Wednesday 4:00-4:50 pm from 14th Feb 2024 
duration: semestral, one lesson a week (18x50min)

price: czk 2790mper kid
lecturer: Aneta Hauserova
address: Dance Café, Orlická 8, Praha 3 Vinohrady, 13000
REGISTER

TANEČKY PRO DĚTI 4-6 LET POKROČILÍ - STŘEDA 16:00-16:50

(Eng ↓) TANEČKY PRO DĚTI 4-6 LET – Navazuje na předchozí semestr, tedy je pouze několik míst na doplnění v obou kurzech. Rozvoj základních tanečních a pohybových schopností a dovedností dětí (rytmika, muzikalita, držení těla týmová spolupráce atd.). Vyučujeme tanec formou hry na populární dětské písničky, které jsou jim blízké. Děti by měly být schopné vydržet v sále samy bez rodičů (kteří si zatím v klidu mohou dát kafe a koláč vedle v naší kavárně). Kurz je semestrální (výuka neprobíhá o svátcích ani o prázdninách). Garantujeme 18 lekcí za semestr, první ukázková hodina je zdarma. Těší se na vás lektorka Anetka!

termín T2 pokročilí: středa 16:00-16:50 od 11. září 2024
rozsah kurzu:
pololetí jedna lekce týdně (18x50min)
cena: 2790 Kč za dítě
lektor: Aneta Hauserová
adresa: Dance Café, Orlická 8, Praha 3 Vinohrady, 13000
PŘIHLÁSIT

DANCE FOR KIDS 4-6 YEARS – Following previous semester hence we have only few spots left. Development of children’s basic dance and movement abilities and skills (rhythm, musicality, posture, teamwork, etc.). We teach dance in the form of a game to popular children’s songs that are close to them. Your child should be able to endure the lesson without the parents (who are welcome to have peaceful coffee & cake break next door in our cafeteria). The course is semester long (we skip national holidays or vacations). We guarantee 18 lessons per semester, the first demo lesson is free. Lecturer Anetka is looking forward!
 
term T2 improvers: Wednesday 4:00-4:50 pm from 11th Sept 2024 
duration: semestral, one lesson a week (18x50min)

price: czk 2790
lecturer: Aneta Hauserova
address: Dance Café, Orlická 8, Praha 3 Vinohrady, 13000
REGISTER

… a další úrovně budou přibývat dle naplněnosti. Těšíme se!
… and more levels will be added according to capacity. Looking forward!