SALSA 4
-
od 30/11/23
střed.více/upper.int.

SALSA 3
-
od 30/11/23
středně/interm

SALSA 6
-
od 29/11/23
pokročilí/advanced